นางสุจิตรา โตตาบ
นายกสมาคม

เนื่องในโอกาสเข้ารับปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมฯ

       วิสัยทัศน์ (VISION) ตามสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน “ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล”
       คำขวัญ (Slogan) “Life Long Learning ,Life Long Learner”
       ภาษิตการใช้ชีวิต (Life Motto)  Stay Positive, Be Together, Be Strong

       ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนนทบุรีดิฉัน นางสุจิตรา โตตาบ ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ความสำเร็จ ความสามัคคี ความภาคภูมิใจ จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจ เกิดจากความรักของทุกคน ที่จะผลักดันให้การศึกษา

... อ่านเพิ่มเติม

   
 
 

 
   
 
รวมข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาการศึกษาแห่งชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สพท.นนทบุรี เขต 1
จังหวัดนนทบุรี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิต
ค่ายวัยใส ค่ายคุณธรรม
สโมสรฟุตบอลจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี
 
 
ฟ้อนท์ไทย (5/10/2554)
 
 
ขณะนี้
4 คน
วันนี้
18 คน
เมื่อวานนี้
210 คน
เดือนนี้
7,226 คน
เดือนที่ผ่านมา
21,501  คน
ทั้งหมด
649,708 คน
เริ่มนับ 13 กรกฎาคม 2553.
 
   

เจ้าหน้าที่

อีเมล์สมาคมฯ
 
   
เมืองนนทบุรี (40 โรงเรียน)
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
อำเภอ: เมืองนนทบุรี
โทรศัพท์: 02-9675050
สถานศึกษา: โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อำเภอ: เมืองนนทบุรี
โทรศัพท์: 02-9253681
ปากเกร็ด (15 โรงเรียน)
สถานศึกษา: พระหฤทัยนนทบรี
อำเภอ: ปากเกร็ด
โทรศัพท์: 029613617
สถานศึกษา: พระหฤทัยนนทบรี
อำเภอ: ปากเกร็ด
โทรศัพท์: 029613617
บางกรวย (6 โรงเรียน)
สถานศึกษา: ศึกษาบัณฑิต
อำเภอ: บางกรวย
โทรศัพท์: 0-2447 - 0741-2
สถานศึกษา: โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
อำเภอ: บางกรวย
โทรศัพท์: 02-9850477-8
บางใหญ่ (6 โรงเรียน)
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
อำเภอ: บางใหญ่
โทรศัพท์: 0-2924-7601-5
สถานศึกษา: โรงเรียนญาโณทัย
อำเภอ: บางใหญ่
โทรศัพท์: 02-921-5973
บางบัวทอง (28 โรงเรียน)
สถานศึกษา: ปิยะฉัตร
อำเภอ: บางบัวทอง
โทรศัพท์: 02-9226691-2
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง
อำเภอ: บางบัวทอง
โทรศัพท์: 0-2920-6440-1
ไทรน้อย (0 โรงเรียน)
 
 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สำนักงานสมาคมฯ: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี11130
โทร 0 2447 5949 , 0 2881 5921-22
Email : ,
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู ติวเตอร์ สอนพิเศษ