คณะกรรมการปัจจุบัน

นางสุจิตรา โตตาบ นายกสมาคมฯ ปี 2558- ปัจจุบั
นางสุจิตรา โตตาบ
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
นายกสมาคมฯ ปี 2558- ปัจจุบัน
อ.สุวิทย์ ธนนิลกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนนทบุรี
อุปนายก
ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
อุปนายก
ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ
โรงเรียนออนุบาลบวรพรรณ ๒
อุปนายก
ดร.กาณฑ์ณารัตน์  ศรีวิชัย
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์
อุปนายก
ดร.จรวยพร แดงโชติ
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ
เลขาธิการ
นายศิริพงษ์  ทิณรัตน์
โรงเรียนอนุบาลมณียา
เหรัญญิก
ดร.สุมนา เสือเอก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
ปฏิคม
ดร.พิสิษฐ  ภู่รอด
โรงเรียนพัฒนวิทย์
นายทะเบียน
นายรณชัย  ถมยาปริวัฒน์
โรงเรียนดนตรีคีรีบูน
กรรมการ
นางพันธิตรา   สุนสะธรรม
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
กรรมการ
อ.รัชนี ศรีอ่อน
โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร
กรรมการ
อ.นิ่มนวล น่วมอยู่
โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว
กรรมการ
ดร.พรวรรณ    มากลิ่น
โรงเรียนอนุบาลจุติพร
กรรมการ
นายชายชาญ อมรพงษ์มงคล
โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
กรรมการ
นายพงษ์ไท วานิชพงษ์พันธุ์
โรงเรียนมารีย์วืทยา เซนต์แมรี่
กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ ลี้กุลเจริญ
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา
กรรมการ
นางสาววรรวิสาข์ อินทรครรชิต
โรงเรียนเทพประทานพร
กรรมการ
นายวิเชียร เนียมน้อม
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
กรรมการ
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สำนักงานสมาคมฯ: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี11130
โทร 0 2447 5949, 0 2881 5921-22
E-mail apean@apean.org, Sushi2329@gmail.com
สถิติผู้ชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 4
วันนี้ 356
เมื่อวานนี้ 587
เดือนนี้ 11,398
เดือนที่ผ่านมา 13,868
ทั้งหมด 387,608
เริ่มนับวันที่ 18 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดฟ้อนท์ไทย
อีเมล์สมาคมฯ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่