คณะกรรมสมาคมชุด 1

 ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ตำแหน่ง
 1 นางสุนงนาท สูตะบุตร โรงเรียนพิชญศึกษา นายกสมาคม
 2 นายศิริชัย โยโกตา โรงเรียนพลับพลาศิริ อุปนายกคนที่1
 3 น.ส.ประนอม ทรงสอาด โรงเรียนอนุบาลมณียา อุปนายกคนที่2
 4 นายวัฒนา วัฒนมะโน โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา อุปนายกคนที่3
 5 นายวาชิต รัตนเพียร โรงเรียนดุสิตพณิชยการนนทบุรี อุปนายกคนที่4
 6 นายรังสรรค์ ทองทา โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ เลขานุการ
 7 นางทัศนีย์ พิลา โรงเรียนนันทนวรวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
 8 นางผ่องศรี ทวีศรี โรงเรียนอนบาลจุติพร เหรัญญิก
 9 น.ส.สุวาณี สุวรรณวิรุฬห์ โรงเรียนสอนตัดเสื้อดวงพร ผู้ช่วยเหรัญญิก
 10 นางอรัญญา อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ปฏิคม
 11 นายนพรัตน์ ขำพลับ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ฯ ผู้ช่วยปฏิคม
 12 นายบังเอิญ อิ่มจิตร โรงเรียนเทพประทานพร นายทะเบียน
 13 นายปกป้อง น่วมอยู่ โรงเรียนการัญศึกษา ผู้ช่วยนายทะเบียน
 14 นางรพีพรรณ อินทราเวช โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ ประชาสัมพันธ์
 15 นางสุดารัตน์ วัฒนพฤษกษา โรงเรียนวัฒนพฤกษา 2 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
       
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สำนักงานสมาคมฯ: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี11130
โทร 0 2447 5949, 0 2881 5921-22
E-mail apean@apean.org, Sushi2329@gmail.com
สถิติผู้ชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 25
วันนี้ 213
เมื่อวานนี้ 337
เดือนนี้ 4,294
เดือนที่ผ่านมา 11,112
ทั้งหมด 958,534
เริ่มนับวันที่ 18 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดฟ้อนท์ไทย
อีเมล์สมาคมฯ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่