ภาพกิจกรรมสมาคม

นายกสมาคม ฯ นางสุจิตรา โตตาบ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี ศีกษาดูงานฟาร์มผักปลอดภัย? สมเกียรติผักอร่อย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่  19 มิ.ย. 63  นายกสมาคม ฯ นางสุจิตรา โตตาบ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี  1. รร.ประสาทวิทยานนทบุรี 2. รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ 3. รร.กุมุทมาส 4. รร.อนุบาลจุติพร 5. รร.อนุบาลดวงใจ 6. รร.อนุบาลเลิศวินิต 7. รร.เทพประทานพร 8. รร.ธรรมมิสลาม มูลนิธิ  ศีกษาดูงานฟาร์มผักปลอดภัย  สมเกียรติผักอร่อย จังหวัดสระบุรี ตามมาตรฐาน GAP และดูงานการตัดแต่ง คัดแยกผลผลิต โรงคัดแยกตามมาตรฐาน GMP  เป็นมาตรฐานผลผลิตปลอดภัย ตั้งแต่ฟาร์มการเพาะปลูก จนถึง โรงอาหารของโรงเรียน  เพื่อเริ่มต้น การร่วมโครงการ  Q Canteen  โรงอาหารปลอดถัยในโรงเรียน  ให้โรงเรียนเป็นแหล่งปรุงอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบปลอดภัย  กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  โดยเริ่มต้นโครงการ ณ.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สำนักงานสมาคมฯ: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี11130
โทร 0 2447 5949, 0 2881 5921-22
E-mail apean@apean.org, Sushi2329@gmail.com
สถิติผู้ชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 50
วันนี้ 529
เมื่อวานนี้ 454
เดือนนี้ 7,069
เดือนที่ผ่านมา 11,598
ทั้งหมด 911,099
เริ่มนับวันที่ 18 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดฟ้อนท์ไทย
อีเมล์สมาคมฯ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่