ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสมัครเข้าร่วมการแสดงเวทีเล็กด้านนอก
เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : Download (700.76 kb)
เอกสาร : Download (359.09 kb)
เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน 905 ครั้ง
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ผลการประกวดโรงเรียนสีเขียว และ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน
1.รางวัล Green School โรงเรียนสีเขียว งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2 2.รางวัล Green Product 1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน
การแข่งขัน แรลลี่การกุศลสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี เส้นทางโรงเรียนขนส่งทหารบก นนทบุรี ระยองชาเล่ต์ ระยอง
การแข่งขัน แรลลี่การกุศลสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี เส้นทางโรงเรียนขนส่งทหารบก นนทบุรี ระยองชาเล่ต์ ระยอง วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561
ผลการแข่งขันจินตลีลาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 2560
ผลการแข่งขันจินตลีลาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 2560
ประการผลการแข่งขัน การสร้าง Web page ประเภท Web Editor ประเภท ทีม
ประการผลการแข่งขัน การสร้าง Web page ประเภท Web Editor ประเภท ทีม
ประการผลการเเข่งขัน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ประเภท ทีม
ประการผลการเเข่งขัน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ประเภท ทีม
ประการผลการแข่งขัน วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภท ทีม
ประการผลการแข่งขัน วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภท ทีม
ประการผลการแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ประเภท ทีม
ประการผลการแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ประเภท ทีม
ประกาศผลการแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท ทีม
ประกาศผลการแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท ทีม
(ต่อ)เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกประเภท
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกประเภท
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกประเภท
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกประเภท
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แก้ไข
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แก้ไข
กำหนดกำรแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชำกำรสถำนศึกษำเอกชนนนทบุรี
กำหนดกำรแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชำกำรสถำนศึกษำเอกชนนนทบุรี
มี 696 รายการ
1 / 58
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สำนักงานสมาคมฯ: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี11130
โทร 0 2447 5949, 0 2881 5921-22
E-mail apean@apean.org, Sushi2329@gmail.com
สถิติผู้ชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 3
วันนี้ 38
เมื่อวานนี้ 49
เดือนนี้ 929
เดือนที่ผ่านมา 1,428
ทั้งหมด 249,546
เริ่มนับวันที่ 18 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดฟ้อนท์ไทย
อีเมล์สมาคมฯ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่