ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : Download (182.93 kb)
เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน 3061 ครั้ง
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

เกณฑ์การประกวดการเล่านิทานประกอบสื่อ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การประกวดการเล่านิทานประกอบสื่อ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ปีการศึกษา2563
?เกณฑ์การแข่งขันประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์การจัดการขยะครบวงจร ปีการศึกษา 2563
?เกณฑ์การแข่งขันประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์การจัดการขยะครบวงจร ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การแข่งขันวิชาการ ภาษาจีน ปีการศึกษา2563 (แก้ไข)
เกณฑ์การแข่งขันวิชาการ ภาษาจีน ปีการศึกษา2563 (แก้ไข)
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ การแข่งงขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ การแข่งงขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ โครงการบัญชีครัวเรือน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันวิชาการ โครงการบัญชีครัวเรือน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การแข่งขันวิชาการงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การแข่งขันวิชาการงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
มี 843 รายการ
2 / 71
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สำนักงานสมาคมฯ: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี11130
โทร 0 2447 5949, 0 2881 5921-22
E-mail apean@apean.org, Sushi2329@gmail.com
สถิติผู้ชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 12
วันนี้ 281
เมื่อวานนี้ 359
เดือนนี้ 9,108
เดือนที่ผ่านมา 8,916
ทั้งหมด 495,567
เริ่มนับวันที่ 18 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดฟ้อนท์ไทย
อีเมล์สมาคมฯ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่